advert 1
advert 2
advert 3
Odmiana przykładowych czasowników - czas teraźniejszy PDF Drukuj Email

 

 

ich du er/sie/es wir ihr sie
sprechen
mówić
spreche sprichst spricht sprechen sprecht sprechen
heißen
nazywać się
heiße heißt heißt heißen heißt heißen
verstehen
rozumieć
verstehe verstehst versteht verstehen versteht verstehen
wissen
wiedzieć
weiß weißst weiß wissen wisst wissen
machen
robić
mache machst macht machen macht machen
reiten
jechać konno
reite reitest reitet reiten reitet reiten
baden
kąpać
bade badest badet baden badet baden
atmen
oddychać
atme atmest atmet atmen atmet atmen
rechnen
liczyć
rechne rechnest rechnet rechnen rechnet rechnen
fahren
jechać
fahre fährst fährt fahren fahrt fahren
sehen
widzieć
sehe siehst sieht sehen seht sehen
werfen
rzucać
werfe wirfst wirft werfen werft werfen
 

Ostatnio na forum

Więcej Tematów »