advert 1
advert 2
advert 3
Rekcja czasownika - Die Rektion des Verbs PDF Drukuj Email

 

W języku niemieckim istnieje duża grupa czasowników wymagających dopełnienia w odpowiednim przypadku lub użycia odpowiedniego przyimka. Szczęśliwie większość takich czasowników pokrywa się z językiem polskim, dlatego omówione zostaną tylko te najczęściej występujące, które w języku niemieckim wymagają użycia innego przypadku i przyimka.

 

Czasowniki wymagające dopełnienia w odpowiednim przypadku.


Mianownik (Nominativ): sein, werden, bleiben

- Wer ist hier der Chef? (Kto tutaj jest szefem?)

- Du bleibst meine beste Freundin für immer. (Pozostaniesz moją najlepszą przyjaciółką na zawsze.)

- Ich werde Arzt. (Będę lekarzem.)

 

Celownik (Dativ): gehören, zuhören, schreiben

- Wem gehört dieses Buch? (Do kogo należy ta książka?)

- Wir hören der Lehrerin zu. (Słuchamy nauczycielki.)

- Ich muss mir das aufschreiben. (Muszę sobie to zapisać.)

 

Biernik (Akkusativ): anrufen, unterbrechen, vergessen

- Ich rufe dich an. (Dodzwonię do Ciebie.)

- Sie unterbricht mich. (Ona mi przerywa.)

- Ich vergesse dich nicht. (Nie zapomnę Cię.)

 

Czasowniki wymagające odpowiednich przyimków.

Poniżej przedstawione czasowniki łącza się z dopełnieniem przy pomocy odpowiedniego przyimka. Niektóre przyimki łączą się albo z celownikiem albo z biernikiem, zależnie od tego, co mają wyrażać, dlatego podana została pierwsza litera przypadku niemieckiego, którego w danej sytuacji należy użyć. Przy przyimkach, które zawsze łączą się tylko z jednym przypadkiem nie podano litery.


an

denken an A (myśleć o) Ich denke an die Sommerferien. (Myślę o wakacjach.)

teilnehmen an D (brać udział w) Er nimmt an dem Turnier teil. (On bierze udział w turnieju.)

schreiben an A (pisać do) Ich schreibe an dich. (Napiszę do Ciebie.)

 

auf

antworten auf A (odpowiadać na) Antworte auf meine Frage! (Odpowiedz na moje pytanie!)

sich freuen auf A (cieszyć się na) Ich freue mich auf die Sommerferien. (Cieszę się na wakacje.)

warten auf A (czekać na) Wie lange soll ich auf dich warten? (Jak długo mam na Ciebie czekać?)

 

aus

bestehen aus (składać się z) Das Buch besteht aus vierzehn Kapiteln. (Książka składa się z 14 rodziałów.)

 

bei

helfen bei (pomagać w) Hilf mir bei der Hausaufgabe. (Pomóż mi w zrobieniu zadania domowego.)

 

für

danken für (dziękować za) Ich danke ihr für das Geschenk. (Dziękuję jej za prezent.)

sich interessiern für (czymś się interesować) Helga interessiert sich für Musik. (Helga interesuje się muzyką.)

 

In

einladen in A (zapraszać do) Lade sie doch ins Kino ein. (Zaproś ją do kina.)

 

mit

fahren mit (czymś jechać) Fahren wir mit dem Auto oder mit dem Zug? (Jedziemy autem czy pociągiem?)

schreiben mit (pisać czymś) Ich schreibe mit dem Bleistift. (Piszę ołówkiem.)

 

nach

fragen nach (pytać o) Ich frage sie nach ihrer Adresse. (Pytam ją o jej adres.)

 

um

bitten um (prosić o) Ich bitte meine Mutter um ein Geschenk. (Proszę mamę o prezent.)

sich kümmern um (troszczyć się o) Ich kümmere mich um meine jüngere Schwester. (Troszczę się o moją młodszą siostrę.)

 

von

erzählen von (opowiadać o) Erzähl von deinen Ferien. (Opowiedz o swoich feriach.)

sich verabschieden von (pożegnać się z) Ich verabschiede mich von Thomas. ( Żegnam się z Thomasem)

 

zu

einladen zu (zapraszać na) Ich lade dich zu einer Tasse Tee ein. (Zapraszam Cię na filiżankę herbaty.)

 

Ostatnio na forum

Więcej Tematów »