advert 1
advert 2
advert 3

LogowanieGramatyka niemiecka
1 Czas teraźniejszy - Präsens 54746
2 Czas przeszły Imperfekt - Das Imperfekt 45067
3 Czas przyszły - Das Futur 59543
4 Rodzajniki określone, nieokreślone, zerowe - Der Artikel 82791
5 Stopniowanie przysłówków 17483
6 Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych cz. teraźniejszy - nauka 68891
7 Odmiana przykładowych czasowników - czas teraźniejszy 23098