advert 1
advert 2
advert 3

LogowanieGramatyka niemiecka
1 Czas teraźniejszy - Präsens 56439
2 Czas przeszły Imperfekt - Das Imperfekt 46791
3 Czas przyszły - Das Futur 61678
4 Rodzajniki określone, nieokreślone, zerowe - Der Artikel 87668
5 Stopniowanie przysłówków 18009
6 Odmiana czasowników regularnych i nieregularnych cz. teraźniejszy - nauka 70570
7 Odmiana przykładowych czasowników - czas teraźniejszy 23559